၃.၉.၂၀၁၉

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၃.၉.၂၀၁၉)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

           1315-1385

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1280-1370    
စားေတာ္ပဲလံုး   1275-1300    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1180-1255    
ေထာပတ္ပဲ   1650-1915    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1460-1500    
  (ေရႊကၽြန္း) 1945-2040    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC      
ပဲစဥ္းငံုနီ(2019) RC                      Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1800-1920

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2000-2050    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1900-1950    
  (၀ါးခယ္မ)

1830-1920

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   450-470    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1165-1200    
  (မင္းလွ) 1150-1170    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1150-1170    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)            1165-1235  
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw            1230-1245  
ဘိုကိတ္ပဲ   1165-1250    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 750000   40 Containers
မတ္ပဲ FAQ(2019)    

            Containers

မတ္ပဲ SQ(2019)                Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)       890000            Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1800-1850    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)                950-970    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1015-1035

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္