WELCOME TO YCDE

ႀကဳိဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊
ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈ
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္း၊
(ဘုရင္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္)