Social

Wed, 12/12/2012 - 12:00
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္၏ ဝါဆုိသကၤန္းကပ္လွဴျခင္းကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္