၂၇.၆.၂၀၁၉

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၇.၆.၂၀၁၉)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

           1430-1470

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1415-1450    
စားေတာ္ပဲလံုး   1200-1270    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1130-1170    
ေထာပတ္ပဲ   1650-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1495-1535    
  (ေရႊကၽြန္း) 1765-1860    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC      
ပဲစဥ္းငံုနီ(2019) RC                      Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1715-1750

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2050-2085    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1865-1920    
  (၀ါးခယ္မ)

1715-1785

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   500-540    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1165-1220    
  (မင္းလွ) 1100-1135    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1100-1135    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)            1165-1200  
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw            1430-1440  
ဘိုကိတ္ပဲ   930-1000    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 861000   10 Containers
မတ္ပဲ FAQ(2019)    

            Containers

မတ္ပဲ SQ(2019)                Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)       1031000            Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1900-1925    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)            1015-1035    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1050-1085

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္