၂၈.၅.၂၀၁၉

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၈.၅.၂၀၁၉)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

         1430-1470

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1430-1450    
စားေတာ္ပဲလံုး   1200-1250    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1130-1185    
ေထာပတ္ပဲ   1735-1915    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1460-1500    
  (ေရႊကၽြန္း) 1855-1950    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC    

  5  Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2019) RC                      Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1580-1670

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2080-2120    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1915-1950    
  (၀ါးခယ္မ)

1630-1670

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   440-465    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1130-1200    
  (မင္းလွ) 1100-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1080-1100    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1165-1300
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                  1430  
ဘိုကိတ္ပဲ   915-970    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 849000   50 Containers
မတ္ပဲ FAQ(2019)    

            Containers

မတ္ပဲ SQ(2019)                Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)       1014000            Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1900-1925    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)             950-970    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1015-1035

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္