၃.၅.၂၀၁၉

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၃.၅.၂၀၁၉)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

         1450-1500

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1415-1450    
စားေတာ္ပဲလံုး   1250-1270    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1180-1220    
ေထာပတ္ပဲ   1735-2090    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1495-1570    
  (ေရႊကၽြန္း) 1765-1860    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 970000  

  5 Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2019) RC                      Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1550-1585

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2265-2300    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2015-2050    
  (၀ါးခယ္မ)

1530-1550

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   460-485    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1065-1100    
  (မင္းလွ) 1015-1035    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1000-1020    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
950-1085
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw          1415-1425  
ဘိုကိတ္ပဲ   865-920    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 838000   65 Containers
မတ္ပဲ FAQ(2019)    

           Containers

မတ္ပဲ SQ(2019)                Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)           983000            Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1900-1950    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)          1030-1050    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1065-1085

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္