၁၀.၄.၂၀၁၉

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၀.၄.၂၀၁၉)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

         1430-1470

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

1305-1335

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1165-1185    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1180-1220    
ေထာပတ္ပဲ   1910-2090    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1405-1445    
  (ေရႊကၽြန္း) 1645-1685    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC    

  Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC               Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1550-1570

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2080-2120    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1865-1935    
  (၀ါးခယ္မ)

1350-1385

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   470-495    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1030-1085    
  (မင္းလွ) 1000-1020    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 965-1000    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1000-1085
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw           
ဘိုကိတ္ပဲ   830-885    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 759000   35 Containers
မတ္ပဲ FAQ(2019) 765000  

           5 Containers

မတ္ပဲ SQ(2019)          915000            Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)           899000            Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1750-1800    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)          1015-1035    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1065-1085

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္