၃၀.၁၁.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၃၀.၁၁.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                  1650    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

1850

   
စားေတာ္ပဲလံုး   865-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ  

1650-1830

   
ေထာပတ္ပဲ   1565-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2695-2870    
  (ေရႊကၽြန္း) 3270-3540    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC   330000

      Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1465-1500

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ)      
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ)      
  (၀ါးခယ္မ)

 

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   460-475    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1465-1550
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)          
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw               845    
ဘိုကိတ္ပဲ   1465-1485    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 477000         10Containers
မတ္ပဲ SQ(2017) 648000          10  Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2600-2650    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)       1065-1085    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1100-1120

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္