၁၆.၁၁.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၆.၁၁.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                   2100    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2200

   
စားေတာ္ပဲလံုး   950-1085    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1825-1915    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2695-2870    
  (ေရႊကၽြန္း) 3095-3275    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 330500  

    10   Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1515-1570

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165-2250    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2000-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

1830-2000

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   470-495    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
 
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1580-1670    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                 855    
ဘိုကိတ္ပဲ   1500-1550    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 479000      25  Containers
မတ္ပဲ SQ(2017) 665000

  

      10  Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2700-2800    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1115-1135

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္