၈.၁.၂၀၂၀

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၈.၁.၂၀၂၀)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

          1415-1450

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1430-1470    
စားေတာ္ပဲလံုး   1080-1235    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1005-1080    
ေထာပတ္ပဲ   1300-1480    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1355-1395    
  (ေရႊကၽြန္း) 1945-1985    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC      
ပဲစဥ္းငံုနီ(2019) RC                      Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1880-1920

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2050-2070    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2015-2035    
  (၀ါးခယ္မ)

1880-1920

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1900-1920    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   440-465    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ) 1465-1485    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1450-1470    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)           1500-1535  
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw           1775/1795  
ဘိုကိတ္ပဲ   1465-1500    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 1133000   35 Containers
မတ္ပဲ FAQ(2019)    

            Containers

မတ္ပဲ SQ(2019)   1233000            Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)                Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1800-1825    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)           1030-1050    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1080-1095

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္