၂၄.၈.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၄.၈.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

        1465-1485

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1415-1450    
စားေတာ္ပဲလံုး   1080-1150    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1265-1305    
ေထာပတ္ပဲ   2430-2610    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2085-2175    
  (ေရႊကၽြန္း) 2385-2430    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC    

        Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1580-1620    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165-2250    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2080-2120    
  (၀ါးခယ္မ)

1330-1400

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   625-650    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1300-1370    
  (မင္းလွ) 1165-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1130-1170    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1250-1335
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                  730  
ဘိုကိတ္ပဲ   800-935    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 431000          5   Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017)    

             Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)         595000            Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1850-1900    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1180-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1200-1220

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္