၂၀.၈.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၀.၈.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

        1465-1500

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1430-1450    
စားေတာ္ပဲလံုး   1080-1150    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1265-1305    
ေထာပတ္ပဲ   2430-2610    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2000-2090    
  (ေရႊကၽြန္း) 2300-2390    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC   417500

     Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1580-1600    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2080    
  (၀ါးခယ္မ)

1330-1350

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   625-650    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1300-1335    
  (မင္းလွ) 1165-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1130-1170    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1330-1420
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw            740-745  
ဘိုကိတ္ပဲ   800-835    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 420000           5  Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 417400  

            25 Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)        587400             Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1900-1950    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1180-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1215-1235

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္