၁၁.၇.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၁.၇.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

        1065-1085

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1050-1070    
စားေတာ္ပဲလံုး   1030-1135    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1215-1255    
ေထာပတ္ပဲ   2170-2350    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1600-1620    
  (ေရႊကၽြန္း) 1855-1895    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 472000  

   15  Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1500-1535    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2250    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2000-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

1330-1350

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   625-650    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1230-1270    
  (မင္းလွ) 1050-1135    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1050-1085    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1165-1270
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                755  
ဘိုကိတ္ပဲ   715-800    
မတ္ပဲ FAQ(2018)         Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 428500  

           20 Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018) 592000                 6  Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1350-1400    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1180-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1200-1235

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္