၁၆.၃.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၆.၃.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          1260-1300    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1200-1220    
စားေတာ္ပဲလံုး   900-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1390-1465    
ေထာပတ္ပဲ   1650-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1910-1950    
  (ေရႊကၽြန္း) 2120-2160    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 384000  

       5  Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1200-1285    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1730-1770    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1580-1685    
  (၀ါးခယ္မ)

1330-1345

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   625-650    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1215-1270    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1050-1085    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1400-1420
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                850  
ဘိုကိတ္ပဲ   930-970    
မတ္ပဲ FAQ(2018)                Containers  -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 493000  

           35 Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018) 631000                  5   Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1800-1850    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1165-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1230-1250

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္