၇.၃.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၇.၃.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                  1350    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1350    
စားေတာ္ပဲလံုး   900-920    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1475-1655    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1740    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1825-1865    
  (ေရႊကၽြန္း) 2155-2215    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 401500  

       10  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1165-1250    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1880    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1700-1785    
  (၀ါးခယ္မ)

1300-1310

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   625-650    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1180    
  (မင္းလွ) 1065-1085    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1015-1035    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1280-1300
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw           825-835  
ဘိုကိတ္ပဲ   915-935    
မတ္ပဲ FAQ(2018)                Containers  -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 500000  

           95 Containers

မတ္ပဲ SQ(2018)      630000              Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1850-1950    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1165-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1230-1250

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္