၇.၁၂.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၇.၁၂.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                  1600    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

1850

   
စားေတာ္ပဲလံုး   865-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ  

2085-2175

   
ေထာပတ္ပဲ   1735-1915    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2865-3220    
  (ေရႊကၽြန္း) 3535-3720    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 378000  

    15  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1400-1435

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ)      
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ)      
  (၀ါးခယ္မ)

 

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   460-475    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1330-1535
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)     1500-1535    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw             915    
ဘိုကိတ္ပဲ   1365-1420    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 524000      60 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)      689000         Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   1900-2000    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         950-970    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1000-1020

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္