၃.၂.၂၀၁၇

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား
(၃.၂.၂၀၁၇)
ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

 

 

 

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   2160/2170    
စားေတာ္ပဲလံုး   875/920    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   955-975    
ေထာပတ္ပဲ   695-1045    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1355-1395    
  (ေရႊကၽြန္း) 1590-1630    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 778000   90 Containers    
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1300-1335

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2080    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2055/2000    
  (၀ါးခယ္မ)

1265-1300

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1370    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   350-365    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1450-1470    
  (မင္းလွ) 1400-1420    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1365-1400    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)

1915-1935

 

   
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw          1565-1585    
ဘိုကိတ္ပဲ   1300-1370    
မတ္ပဲ  FAQ(2016) 962000              15 Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017)   958000                       15 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017) 1092000                  10 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2800-2850    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)

1000-1020

 

   
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1080-1100    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္