၈.၃.၂၀၁၉

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၈.၃.၂၀၁၉)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

         1450-1485

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

1250-1270

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1180-1200    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1130-1220    
ေထာပတ္ပဲ   2260-2610    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1390-1480    
  (ေရႊကၽြန္း) 1855-1895    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 722000  

   5 Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC               Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1550-1585

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1865-1920    
  (၀ါးခယ္မ)

1415-1435

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   450-465    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1065-1085    
  (မင္းလွ) 1000-1020    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 965-985    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1330-1370
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw          1240-1250  
ဘိုကိတ္ပဲ   930-1000    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 694000   75Containers
မတ္ပဲ FAQ(2019) 715000  

           5Containers

မတ္ပဲ SQ(2019)          890000            Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)           834000           Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1800-1850    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)          1030-1050    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1065-1085

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္