၂၀.၆.၂၀၁၉

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၀.၆.၂၀၁၉)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

           1415-1450

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1430-1470    
စားေတာ္ပဲလံုး   1280-1300    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1130-1185    
ေထာပတ္ပဲ   1735-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1460-1500    
  (ေရႊကၽြန္း) 1855-1915    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC   957500   Containers
ပဲစဥ္းငံုနီ(2019) RC                      Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1665-1750

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2080-2120    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1865-1900    
  (၀ါးခယ္မ)

1700-1735

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   500-520    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1165-1185    
  (မင္းလွ) 1100-1135    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1080-1100    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)            1165-1250  
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                 1470  
ဘိုကိတ္ပဲ   915-970    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 870000   35 Containers
မတ္ပဲ FAQ(2019)    

            Containers

မတ္ပဲ SQ(2019)                Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)       1040000            Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1900-1910    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)            1015-1035    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1050-1070

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္