၂၀.၅.၂၀၁၉

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၀.၅.၂၀၁၉)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

         1430-1470

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1415-1450    
စားေတာ္ပဲလံုး   1250-1285    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1180-1220    
ေထာပတ္ပဲ   1735-1915    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1495-1570    
  (ေရႊကၽြန္း) 1855-1895    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC    

   Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2019) RC                      Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1580-1670

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2250-2270    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2050-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

1630-1670

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   440-455    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1100-1200    
  (မင္းလွ) 1065-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1080-1100    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1165-1250
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                  1405  
ဘိုကိတ္ပဲ   880-920    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 855000   40 Containers
မတ္ပဲ FAQ(2019)    

           Containers

မတ္ပဲ SQ(2019) 1005000           10   Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)       1000000            Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1900-1950    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)          1030-1070    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1080-1100

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္