၃၁.၈.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၃၁.၈.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

        1450-1470

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

1365-1385

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1080-1170    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1300-1340    
ေထာပတ္ပဲ   2605-2960    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2400-2435    
  (ေရႊကၽြန္း) 2650-2745    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC    

        Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1600-1620    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165-2200    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1965-2035    
  (၀ါးခယ္မ)

1365-1435

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   645-670    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1265-1335    
  (မင္းလွ) 1200-1250    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1165-1200    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1300-1370
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                   800  
ဘိုကိတ္ပဲ   865-935    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 455000         15   Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017)    

             Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)   619000             Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1850-1900    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1180-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1200-1235

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္