၃၀.၈.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၃၀.၈.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

        1500-1550

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

1430-1450

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1080-1170    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1300-1325    
ေထာပတ္ပဲ   2520-2610    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2345-2435    
  (ေရႊကၽြန္း) 2740-2925    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 442000  

      5  Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1580-1600    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2130-2170    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1965-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

1350-1420

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1300-1450 -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   645-670    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1330-1370    
  (မင္းလွ) 1200-1235    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1165-1185    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1365-1420
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw             785-800  
ဘိုကိတ္ပဲ   800-900    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 452500         10   Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017)    

             Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)   616000             Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1850-1900    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1200-1235    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1230-1250

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္