၁၆.၈.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၆.၈.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

        1500-1620

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1480-1500    
စားေတာ္ပဲလံုး   1080-1170    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1265-1305    
ေထာပတ္ပဲ   2430-2525    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1825-2000    
  (ေရႊကၽြန္း) 2120-2215    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 438000  

   35  Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1665-1700    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2000    
  (၀ါးခယ္မ)

1330-1350

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   625-640    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1300-1320    
  (မင္းလွ) 1165-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1130-1170    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1330-1370
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                  740  
ဘိုကိတ္ပဲ   800-870    
မတ္ပဲ FAQ(2018)   432000     Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 425000  

            20 Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018) 592000             5  Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1800-2000    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1180-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1200-1235

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္