၁၃.၈.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၃.၈.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

        1350-1370

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1365-1400    
စားေတာ္ပဲလံုး   1080-1170    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1265-1305    
ေထာပတ္ပဲ   2430-2525    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1700-1830    
  (ေရႊကၽြန္း) 1945-2040    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 475000  

   5  Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1630-1670    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165-2250    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2000-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

1330-1350

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   610-630    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1250-1335    
  (မင္းလွ) 1200-1235    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1130-1170    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1330-1350
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw              740  
ဘိုကိတ္ပဲ   750-835    
မတ္ပဲ FAQ(2018)   436000     Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 426000  

            40 Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)     596000             Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1700-1750    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1180-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1200-1235

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္