၂၂.၆.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၂.၆.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

        1100-1120

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1130-1145    
စားေတာ္ပဲလံုး   1050-1135    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1250-1270    
ေထာပတ္ပဲ   2260-2435    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1390-1410    
  (ေရႊကၽြန္း) 1855-1895    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 494000  

   10   Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1280-1335    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2080-2170    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1830-2000    
  (၀ါးခယ္မ)

1280-1335

   
  (အညာေရႊ၀ါ)   -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   625-650    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1200-1270    
  (မင္းလွ) 1050-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1015-1050    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1200-1300
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                 800  
ဘိုကိတ္ပဲ   715-750    
မတ္ပဲ FAQ(2018)         Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 457000  

         25   Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018) 632000                45 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1500-1550    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1180-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1215-1235

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္