၁၆.၅.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၆.၅.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          1065-1085    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1100-1135    
စားေတာ္ပဲလံုး   1050-1170    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1180-1255    
ေထာပတ္ပဲ   2260-2525    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1355-1430    
  (ေရႊကၽြန္း) 1855-1895    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 482000  

    20   Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1080-1250    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2030-2085    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1750-1835    
  (၀ါးခယ္မ)

1130-1185

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1400-1470 -  
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   600-630    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1165-1200    
  (မင္းလွ) 1050-1085    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1000-1050    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1165-1250
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw            825-835  
ဘိုကိတ္ပဲ   830-870    
မတ္ပဲ FAQ(2018)         Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 492000  

       70   Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018) 620000                 10  Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1450-1500    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1180-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1230-1250

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္