၇.၅.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၇.၅.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          1000-1035    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1065-1100    
စားေတာ္ပဲလံုး   1050-1170    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1180-1220    
ေထာပတ္ပဲ   1825-2000    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1530-1600    
  (ေရႊကၽြန္း) 1890-1915    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 375500  

      10 Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1130-1170    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1915-2000    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1750-1835    
  (၀ါးခယ္မ)

1080-1100

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   645-670    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1165-1200    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1000-1050    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1165-1220
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw           
ဘိုကိတ္ပဲ   830-870    
မတ္ပဲ FAQ(2018)          Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 455000  

          55 Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018) 593000                       6  Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1420-1430    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1165-1185    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1200-1220

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္