၂.၅.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂.၅.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          965-1000    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1015-1050    
စားေတာ္ပဲလံုး   1065-1150    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1180-1220    
ေထာပတ္ပဲ   1735-2000    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1530-1570    
  (ေရႊကၽြန္း) 1890-1915    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 350000  

       25 Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1130-1170    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1865-1920    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1750-1835    
  (၀ါးခယ္မ)

1100-1120

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   625-660    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1200-1220    
  (မင္းလွ) 1030-1050    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 880-1020    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1180-1200
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw         
ဘိုကိတ္ပဲ   830-870    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 395000      5  Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 387000  

         30  Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018) 525000                  20     Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1425-1430    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1165-1185    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1200-1220

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္