၃၀.၄.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၃၀.၄.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          1015-1035    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1050-1070    
စားေတာ္ပဲလံုး   1030-1135    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1180-1220    
ေထာပတ္ပဲ   1910-2055    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1530-1570    
  (ေရႊကၽြန္း) 1890-1915    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC   366000

        Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)      
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1830-1920    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1580-1750    
  (၀ါးခယ္မ)

1115-1135

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   645-670    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1200-1220    
  (မင္းလွ) 1030-1050    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 965-1020    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1180-1200
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw        680-690  
ဘိုကိတ္ပဲ   830-870    
မတ္ပဲ FAQ(2018)             Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 412000  

         30  Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018) 555000                  5     Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1430-1435    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1165-1185    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1200-1220

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္