၁၈.၄.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၈.၄.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          1115-1135    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1230-1250    
စားေတာ္ပဲလံုး   965-1085    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1250-1290    
ေထာပတ္ပဲ   1735-1915    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1495-1515    
  (ေရႊကၽြန္း) 1855-1895    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC   409500

        Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1130-1170    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1750-1785    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1530-1685    
  (၀ါးခယ္မ)

1165-1175

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1400-1420    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   570-585    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1165-1235    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 980-1050    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1165-1220
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw            815-825  
ဘိုကိတ္ပဲ   850-900    
မတ္ပဲ FAQ(2018)              Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017)   479000

            Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)              620000              Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1550    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1165-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1215-1235

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္