၆.၄.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၆.၄.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          1130-1150    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1265-1285    
စားေတာ္ပဲလံုး   965-1070    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1300-1340    
ေထာပတ္ပဲ   1735-1915    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1510-1535    
  (ေရႊကၽြန္း) 1855-1895    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 400000  

      20  Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1130-1170    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1750-1785    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1580-1670    
  (၀ါးခယ္မ)

1175-1185

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   560-575    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1200-1235    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1030-1050    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1205-1225
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw           765-775  
ဘိုကိတ္ပဲ   865-885    
မတ္ပဲ FAQ(2018)              Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 456000  

           95 Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018) 595000                    10  Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1550-1600    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1180-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1215-1235

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္