၂.၄.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂.၄.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          1115-1135    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1230-1270    
စားေတာ္ပဲလံုး   965-1070    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1285-1305    
ေထာပတ္ပဲ   1735-1915    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1545-1570    
  (ေရႊကၽြန္း) 1855-1915    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 394000  

      30  Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1200-1220    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1780    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1700    
  (၀ါးခယ္မ)

1180

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   515-560    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1215-1235    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1030-1070    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1200-1250
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw           765-775  
ဘိုကိတ္ပဲ   830-900    
မတ္ပဲ FAQ(2018) 467000            5 Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 454000  

           45 Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018) 587000                    15  Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1500-1550    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1165-1185    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1215-1235

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္