၃၀.၃.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၃၀.၃.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          1100-1135    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1200-1250    
စားေတာ္ပဲလံုး   980-1085    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1300-1325    
ေထာပတ္ပဲ   1650-1915    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1565-1600    
  (ေရႊကၽြန္း) 1680-1735    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 399000  

      25  Containers

ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) RC                           Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1200-1235    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1750-1785    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1680-1700    
  (၀ါးခယ္မ)

1165-1185

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   555-575    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1200-1220    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1030-1050    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1230-1250
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw             
ဘိုကိတ္ပဲ   880-920    
မတ္ပဲ FAQ(2018)               Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017) 435000  

           35 Containers

မတ္ပဲ SQ(2017)                  Containers
မတ္ပဲ SQ(2018)            600000              Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1500-1550    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1180-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1230-1250

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္