၂၇.၂.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၇.၂.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                  1300    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1350    
စားေတာ္ပဲလံုး   900-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1565-1690    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1740    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1825-1865    
  (ေရႊကၽြန္း) 2035-2215    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 390000  

       10  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1200-1285    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1730-1750    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ)      
  (၀ါးခယ္မ)

1350-1370

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   610-630    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1180-1200    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1005-1020    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1315-1335
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                  855  
ဘိုကိတ္ပဲ        
မတ္ပဲ FAQ(2018)                Containers  -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 508000  

            75 Containers

မတ္ပဲ SQ(2      638000              Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1950    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1165-1185    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1250-1285

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္