၂၃.၂.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၃.၂.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                  1400    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1450    
စားေတာ္ပဲလံုး   900-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1650-1690    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1655    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1825-1865    
  (ေရႊကၽြန္း) 2175-2215    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 427000  

       30  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)      
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1700    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1530    
  (၀ါးခယ္မ)

1330-1350

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   610-630    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1130-1150    
  (မင္းလွ) 1065-1085    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1015-1035    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1350-1370
 
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                  925  
ဘိုကိတ္ပဲ   1050-1085    
မတ္ပဲ FAQ(2018)                Containers  -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 543000  

            80 Containers

မတ္ပဲ SQ(2      688000              Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   2000-2025    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1115-1135

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္