၂၂.၂.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၂.၂.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                  1400    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1450    
စားေတာ္ပဲလံုး   900-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1650-1740    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1740    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1860-1880    
  (ေရႊကၽြန္း)      
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 427000  

       5  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)      
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1700-1710    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1550-1620    
  (၀ါးခယ္မ)

1330-1370

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   610-630    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1165    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1030-1050    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1365-1385    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw            
ဘိုကိတ္ပဲ   1115-1135    
မတ္ပဲ FAQ(2018)                Containers  -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 541000  

            45 Containers

မတ္ပဲ SQ(2      686000              Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   2000-2025    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1100-1120

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္