၁၉.၂.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၉.၂.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး         1400-1450    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1450-1500    
စားေတာ္ပဲလံုး   900-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1700-1740    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2520-2610    
  (ေရႊကၽြန္း)      
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 446000  

       85  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1200-1270    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1680    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1505-1570    
  (၀ါးခယ္မ)

1365-1385

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   590-615    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1165-1200    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1030-1050    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1430-1445    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw            
ဘိုကိတ္ပဲ   1200-1300    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 548000  

    20 Containers

မတ္ပဲ SQ(2 698000          5 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   2000-2025    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1030-1050    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1050-1070

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္