၁၅.၂.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၅.၂.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                 1400    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1500    
စားေတာ္ပဲလံုး   900-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1735-1775    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1740    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2605-2700    
  (ေရႊကၽြန္း)      
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 470000  

       80  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1200-1250    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1665    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1565-1585    
  (၀ါးခယ္မ)

1400-1420

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   570-595    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1215    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1030    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1430-1450    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw            
ဘိုကိတ္ပဲ   1215-1300    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 566000  

    70 Containers

မတ္ပဲ SQ(2   716000         Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္   1950-2000    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1030-1050    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1050-1070

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္