၈.၂.၂၀၁၈

 

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၈.၂.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          1525-1550    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1650-1670    
စားေတာ္ပဲလံုး   865-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1735-1830    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2430-2525    
  (ေရႊကၽြန္း)      
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 440000  

       40  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1200-1250    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1630-1650    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1500-1535    
  (၀ါးခယ္မ)

1380-1400

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1300-1400    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   590-615    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1200    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1015-1035    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1400-1420    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                  
ဘိုကိတ္ပဲ   1330-1370    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 554000  

    65 Containers

မတ္ပဲ SQ(2   704000         Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2000-2025    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1015-1035    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1030-1050

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္