၃၀.၁.၂၀၁၈

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၃၀.၁.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          1550-1600    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1700-1750    
စားေတာ္ပဲလံုး   880-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1825-2055    
ေထာပတ္ပဲ   1650-2265    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2605    
  (ေရႊကၽြန္း)      
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 398000  

20  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1200-1370    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1750-1785    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1480-1535    
  (၀ါးခယ္မ)

 

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   570-595    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) `1365    
  (မင္းလွ) 1250-1285    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1165-1185    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1580-1650    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw            
ဘိုကိတ္ပဲ   1330-1350    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 540000  

    40 Containers

မတ္ပဲ SQ(2 697000             5 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2025-2050    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1000-1020    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1015-1035

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္