၂၉.၁.၂၀၁၈

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၉.၁.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး          1500-1550    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1650-1700    
စားေတာ္ပဲလံုး   880-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   2000-2035    
ေထာပတ္ပဲ   1650-2350    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2520-2610    
  (ေရႊကၽြန္း)      
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 401000  

35  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1200-1370    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1665-1685    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1480-1570    
  (၀ါးခယ္မ)

1465-1510

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   570-595    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) `1365-1385    
  (မင္းလွ) 1300-1320    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1165-1700    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1680-1700    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw            
ဘိုကိတ္ပဲ   1330-1420    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 546500  

    70 Containers

မတ္ပဲ SQ(2         701500         Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2000-2025    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1000-1020    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1015-1035

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္