၁၈.၁.၂၀၁၈

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၈.၁.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                 1700    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1700-1750    
စားေတာ္ပဲလံုး   900-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   2170    
ေထာပတ္ပဲ   1565-2175    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 3390-3480    
  (ေရႊကၽြန္း)      
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 380000  

    10 Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1330-1385    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ)      
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ)      
  (၀ါးခယ္မ)

 

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1450-1470    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   460-485    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1400-1435    
  (မင္းလွ) 1330-1350    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1300-1320    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1765-1785    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw         
ဘိုကိတ္ပဲ   1330-1370    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 553000       125 Containers
မတ္ပဲ SQ(2     708000         Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2000-2025    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1000-1020    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1015-1035

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္