၁၆.၁.၂၀၁၈

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၆.၁.၂၀၁၈)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး         1560-1600    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1700    
စားေတာ္ပဲလံုး   880-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   2170-2195    
ေထာပတ္ပဲ   1650-2265    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2605    
  (ေရႊကၽြန္း) 4245-4425    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 368000  

     5 Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1330-1370    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ)      
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ)      
  (၀ါးခယ္မ)

 

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   460-485    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1430    
  (မင္းလွ) 1350    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1315-1335    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)      1750-1785    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw          
ဘိုကိတ္ပဲ   1415-1470    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 538000       50 Containers
မတ္ပဲ SQ(2 688000         5  Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   1960-2150    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1015-1035    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1030-1050

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္