၂၇.၁၂.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၇.၁၂.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                 1600    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1800    
စားေတာ္ပဲလံုး   880-1070    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   2260-2435    
ေထာပတ္ပဲ   1475-1655    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 3650-3830    
  (ေရႊကၽြန္း) 4070-4250    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 409000  

     30Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1300-1335    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ)      
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ)      
  (၀ါးခယ္မ)

 

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1200-1270    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   460-485    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ) 1300-1335    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1280-1300    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1665-1685    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                  
ဘိုကိတ္ပဲ        
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 610000     100 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017) 763000       10  Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2025-2050    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1000-1020    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1030-1050

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္