၂၂.၁၂.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၂.၁၂.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                 1500    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   1800    
စားေတာ္ပဲလံုး   880-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1910-2090    
ေထာပတ္ပဲ   1300-1655    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 3475-3830    
  (ေရႊကၽြန္း) 3890-4250    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 410000  

     10 Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ) 1330-1335    
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ)      
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ)      
  (၀ါးခယ္မ)

 

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1200-1370    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   460-485    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1380-1420    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1665-1685    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw               1030    
ဘိုကိတ္ပဲ   1330-1385    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 595000     130 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)           735000      Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2025-2050    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1015-1035    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1030-1050

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္