၁၂.၁၂.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၂.၁၂.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                  1500    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

1850

   
စားေတာ္ပဲလံုး   875-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ  

1910-2090

   
ေထာပတ္ပဲ   1300-1740    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 3215-3480    
  (ေရႊကၽြန္း) 3805-3985    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 375000  

    20  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1365-1470

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ)      
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ)      
  (၀ါးခယ္မ)

 

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   460-485    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1480-1535
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)      1580-1750    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw        
ဘိုကိတ္ပဲ   1350-1400    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 536000          80 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017) 695000           25 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   1850-1900    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)        1000-1020    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1030-1050

 

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္