၆.၁၂.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၆.၁၂.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                  1600    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

1850

   
စားေတာ္ပဲလံုး   865-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ  

1735-2090

   
ေထာပတ္ပဲ   1565-1740    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 3130-3305    
  (ေရႊကၽြန္း) 3535-3720    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 348000  

    15  Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1365-1420

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ)      
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ)      
  (၀ါးခယ္မ)

 

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   460-475    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1330-1420
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)         
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                 
ဘိုကိတ္ပဲ        
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 523000         85 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)      693000         Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2600-2650    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)       1050-1085    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1100-1135

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္