၂၃.၁၁.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၃.၁၁.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                1850    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2000

   
စားေတာ္ပဲလံုး   865-1000    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ  

1735-1830

   
ေထာပတ္ပဲ   1565-1740    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2695-2870    
  (ေရႊကၽြန္း) 3270-3540    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 338500  

     10   Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1500-1535

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ)      
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ)      
  (၀ါးခယ္မ)

1830-1920

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   470-485    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1665-1685
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)          
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw               865    
ဘိုကိတ္ပဲ   1500-1535    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 485000       15 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)  

        665000

       Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2600-2650    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)       1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1130-1150

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္