၂၁.၁၁.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၁.၁၁.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                1700    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

1900

   
စားေတာ္ပဲလံုး   865-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1735-1830    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1740    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2695-2870    
  (ေရႊကၽြန္း) 3095-3275    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 340000  

     10   Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1415-1550

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2000-2170    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1830-1920    
  (၀ါးခယ္မ)

1830-1920

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1250-1400    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   460-485    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
 
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1530-1550    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw               855    
ဘိုကိတ္ပဲ   1500-1535    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 484000         10 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017) 668000

  

      3 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2600-2700    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)       1100-1120    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1130-1150

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္