၁၀.၁၁.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၀.၁၁.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                  2050    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2150

   
စားေတာ္ပဲလံုး   965-1085    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1735-1830    
ေထာပတ္ပဲ   1650-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2695-2870    
  (ေရႊကၽြန္း) 3095-3275    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC   338500

       Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1500-1550

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2250-2335    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2080-2170    
  (၀ါးခယ္မ)

2000-2085

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   470-485    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
 
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)        1580-1720    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw             865-875    
ဘိုကိတ္ပဲ   1500-1520    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 490000        40  Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)  

      682500

      Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2600-2800    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)         1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1115-1135

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္